Obrazová kniha pro děti 2016

Stipendium Miroslava Šaška ve výši 100000 Kč získávají následující autoři:

Klára Zahrádková: Kůň a had

Juliána Chomová: Hafanova dobrodružství III

Hans Lichtenwagner: Moppi und Peter

Porota zasedla dne 30. 9. 2016 v Táboře ve složení:

Kitty Crowther

Andrea Dezsö

Tereza Říčanová

Gérard Lo Monaco

Petr Borkovec

Zprávu poroty k vyhlášení výsledků přednesl Gérard Lo Monaco:

My, členové poroty, ilustrátoři, tvůrci obrazů, autoři knih, malíři, výtvarníci, Kitty Crowter, Gérard Lo Monaco, Andréa Deszo, Tereza Říčanová a Petr Borkovec jsme se sešli s organizátory Šaškovy ceny, abychom vybrali tři vítěze z dvaceti tří kandidátů, kteří poslali své návrhy.

         S velkým zaujetím a otevřenýma očima jsme vybírali nejlepší návrhy a jednomyslně, v nejlepší snaze dosíci shodného názoru, udělujeme cenu Juliáně Chomové, Hansi Lichtenwagnerovi a Kláře Zahrádkové.

Juliana Chomová

Líbila se nám její kompozice, svěžest výrazu, zejména střídání techniky, a její duchovní rozhled, který se nezhlíží v již zavedených modelech.

         Líbilo se  nám, jak vedle sebe klade vyprávění, obrázky, koláže, vystřižené postavy a tvary, které na nás doléhají svým humorem i vážností.

Hans Lichtenwagner

Velmi silný příběh, okouzlila nás zejména konstrukce jeho literární hry. Originálně zpracoval závažnost tématu rodin rozdělených válkou na základě prolínání dopisů a komentářů psa jedné rodiny, která zůstala v Německu.

         Odvážný je i styl ilustrací, kterým text provází.

         Doporučujeme, aby všechny kresby byly celostránkově provedeny v červené a modré, nikoli v černobílé úpravě, jak tomu bylo na maketě.

Klára Zahrádková

U této kandidátky jsme ocenili její uvolněnost a jistotu použitého stylu a odhodlanost vyprávět příběh prostřednictvím velice zdařilých obrázků se silným situačním humorem.

         Každá stránka přichází se znamenitým novým nápadem, vyprávění se obejde bez textu i komentářů.

         Kniha je malý půvabný klenot, ve kterém lze listovat s velkým požitkem.

 

Gérard Lo Monaco, za porotu ceny Miroslava Šaška