Miroslav Šašek

Miroslav Šašek se narodil 18. listopadu 1916 v Praze na Žižkově.
Jeho matka Anna Marie, rozená Nováková (nar. 17.1.1886),  byla dcerou poštovního úředníka. Vystudovala odbornou školu psaní na stroji a kurs těsnopisu  a pracovala jako korespondentka. Dne 19.9.1915 se provdala za účetního Aloise Šaška (nar. 18.6.1885). Otec Aloise Šaška pocházel ze starého mlynářského rodu Šašků, který na Luckém mlýně u Chodovlic žije nepřetržitě od roku 1695.


druhý pán zprava nahoře je Alois Šašek (1885-1926)

Alois Šašek zemřel 15.10. 1926 v Sedlčanech, kde pracoval jako ředitel pojišťovací kanceláře. Bylo mu 41 let. Anna Marie zůstala sama se dvěma dětmi, desetiletým Miroslavem a šestiletou Věrou, a vrátila se s nimi do Prahy.  Miroslav v Sedlčanech chodil do obecné školy, pátou třídu (1926-7) absolvoval s jedničkami ze všech předmětů. Na reálce v Praze XI. podle vysvědčení ze septimy (1935-6) už jeho studijní výsledky tak vynikající nebyly: mezi dostatečnými a dobrými je jenom jedna velmi dobrá.
Z kreslení.


školní vysvědčení

Po absolvování reálky vystudoval  Miroslav Šašek ČVUT v Praze (škola architektury a škola kreslení a malování, prof. Oldřich Blažíček). V letech 1938 a 1939 podnikl studijní cesty do Anglie, Francie, Německa, Belgie, Holandska, Anglie a Skotska. Od února do září 1939 byl zaměstnán jako expediční úředník v pražské filiálce cestovní kanceláře WAGONS-LITS//COOK.
Ve třicátých a čtyřicátých letech ilustroval mnoho dětských knih, které vycházely v nakladatelství Melantrich a v Kuncířově a Doležalově nakladatelství - např. Hiršalovu Červenou Karkulku, Sedm mamlasů Eduarda Petišky a vlastní pohádku Benjamin a tisíc mořských draků kapitána Barnabáše; z knih pro dospělé jedno vydání Haškova Švejka a Chevallierových Zvonokosů. Kreslil karikatury a vtipy do Svobodného slova, Českého slova a Večerníku, byl stálým spolupracovníkem nedělní přílohy Českého slova „Kvítko“, dělal i grafickou úpravu několika týdeníků. Se svojí první ženou Jindřiškou (zvanou Dynda) po válce krátce žili v Jablonci, kde navrhovali a vyráběli loutky.
V roce 1947 odešli Šaškovi do Paříže, kde Miroslav začal studovat na Ecole des Beaux Arts. Chtěl zde také pro Kuncířovo nakladatelství nakreslit turistického průvodce městem, ale zůstalo jen u přípravných prací. Po únoru 1948 zvolil emigraci a tři roky pracoval v Paříži jako grafik a architekt. V roce 1951 ho Jan Snížek přivedl do Svobodné Evropy. Nastoupil jako produkční spolupracovník, ale prakticky přes noc se zde stal hlasatelem, hercem, recitátorem i zpěvákem. Do Mnichova a redakce Svobodné Evropy svého manžela následovala i Dynda, která tu některé pořady režírovala.


Miroslav Šašek v RFE

Po rozvodu s Dyndou strávil Miroslav Šašek několik měsíců u rodiny Ladislava Čerycha v Bruggách. Na podzim roku 1957 ukončil zaměstnání v RFE, vrací se do Paříže a pokračuje v přerušené práci na turistickém průvodci pro děti.
This is Paris se Šaškovými ilustracemi i textem vychází v nakladatelství Allen v Londýně, brzo poté i v nakladatelství McMillan v New Yorku. Následují knihy o Londýně, Římě, New Yorku, Edinburgu, Mnichově, Benátkách, San Francisku, Izraeli, mysu Cape Canaveral, Irsku, Hong Kongu,  Řecku, Texasu, OSN, Washingtonu D.C., Austrálii a historické Británii. Neuskutečnily se plány na knížky o Bombaji, Dillí (nabídka Air India), Bermudách, Kanadě (návrh přišel od Canadian Pacific), Riu de Janeiru, Kodani, Stockholmu, Vídni, Amsterdamu….


Miroslav Šašek v Benátkách

Knihy z řady This is byly přeloženy do mnoha jazyků, vycházely ve Francii, Itálii, Německu, Španělsku, jižní Americe, Japonsku i ve Skandinávii v desetitsícových nákladech (This is New York se prodávalo až 600 kusů denně). Přinesly svému autorovi několik ocenění, mimo jiné čestný klíč od města San Francisco a zápis na čestnou listinu IBBY.

čestný klíč od města San Francisco

Podle čtyř z nich (New York, Izrael,  Benátky, Irsko) byly natočeny filmy, Šaškovy ilustrace se objevily na pohlednicích, plakátech a užitkových předmětech.
Kromě ilustrovaných průvodců po městech a zemích Šašek vydal další dvě knížky s vlastním textem a ilustracemi: Stone is not Cold (New York, 1961) a Mike and the Modelmakers (Londýn, 1970) a několik dalších titulů ilustroval.


Miroslav Šašek v Římě

Pro Svobodnou Evropou v šedesátých letech pravidelně psal a namluvil fejetony a postřehů z cest po světě.
V únoru roku 1961 se Miroslav Šašek oženil s Annou Molkovou, která v RFE pracovala pod jménem Anka Dušanová jako hlasatelka. Anna a její syn Pedro Dušan se mu stali rodinou, za níž se ze svých četných cest do Mnichova vracel, ale i toto manželství se po deseti letech rozpadlo – rozvedli se v roce 1971.
V posledních patnácti letech života Miroslav Šašek uspořádal řadu výstav svých obrazů v Německu, Švýcarsku, Velké Británii, Austrálii a USA.
Zemřel 28. května 1980 ve Wettingenu u Zürichu u své sestry Věry.