Nadace

Dědicové autorských práv na dílo Miroslava Šaška z České republiky, Belgie a Švýcarska, se rozhodli vložit tato práva do nadace. Nadační fond Miroslava Šaška byl zapsán do nadačního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 26. 9. 2011. Ve svém statutu si stanovil za úkol mimo jiné podporovat šíření díla Miroslava Šaška ve světě a podporu současné tvorby knih pro děti. Nadační fond se v roce 2015 přetransformoval na nadaci.