Nadační fond

Dědicové autorských práv na dílo Miroslava Šaška z České republiky, Belgie a Švýcarska, se rozhodli vložit tato práva do nadace. Nadační fond Miroslava Šaška byl zapsán do nadačního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 26. 9. 2011. Ve svém statutu si stanovil za úkol mimo jiné podporovat šíření díla Miroslava Šaška ve světě a podporu současné tvorby knih pro děti. Nadační fond se v roce 2015 přetransformoval na nadaci.

Nadační fond Miroslava Šaška vypisuje pro rok 2014 soutěž pro získání grantové podpory na vytvoření dětské obrazové knihy. Soutěž je určena pro autory z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska a Švýcarska. Mezi autory bude rozdělena částka 300.000,-Kč, přihlášky je možné podávat do 31. 8. 2014.

Podrobnosti naleznete v sekci Grantová řízení, nebo zde.